Arkiv för ‘Avsyrningsfilter’ området

Avsyrning

fredag, juni 3rd, 2011

Vårt avsyrningsfilter tar hand om surt vatten och motverkar de frätande egenskaper det vattnet har. Filtret funktion är att det höjer pH-värdet i vattnet och tar på det sättet bort de frätande i vattnet.