Arkiv för ‘Höst’ området

Höst och vatten

måndag, september 19th, 2011

Som vanligt när det gäller höst så kan man räkna med regn och det som det ser ut nu i stora mängder.  Regn och vattnet som därmed kommer kan ställa till en del olägenheter i allmänhet men ibland i synnerhet för de som får vatten från egen brunn. Ytvatten med diverse föroreningar kan tränga ned och smutsa ned brunnsvattnet en del. Inget speciellt ovanligt, samma fenomen kan inträffa även under våren när vårfloden kan ställa det en del för hushåll. Förutom då för samhället i stort. Finns därför anledning att titta till lite extra på den egna brunnen och hur den klarar av ökade vattenflöden.