Arkiv för ‘Ytvatten’ området

Regn och egen brunn kan ge problem

onsdag, augusti 18th, 2010

Det omfattande regnet de senaste dagarna kan ge en del problem för de som får sitt vatten från egen brunn.

Ytvattnet kan i en del fall tränga ned i brunnen. Det märks ofta på att vattnet får en brun missfärgning. Den missfärgningen är humus, ofta så ger det den effekten att pH-värdet på brunnsvattnet sjunker.
Dessutom kan bakteriemängden öka i samband med att ytvatten tränger ned i brunnen.

Åtgärder
Det första man kan göra är att försöka täta brunnen så ytvatten inte kan tränga in i den. Nu kan det vara förenat med en del problem att få helt tätt. Ihållande regn i stora mängder har en förmåga att tränga in trots att man gör så gott det går för att täta en brunn.
Det vi på Aquagruppen kan hjälpa till med är att installera ett humusfilter.
För att minska ned bakteriemängden i vattnet så har vi UV-ljus/UV-filter.

KvpKvpKvPSydSydSkånskaSkånska